KSA

KSA is de afkorting van Kansspelautoriteit. Dit is een Nederlands adviesorgaan van de overheid, dat toezicht houdt op het gebied van een betrouwbaar en vooral veilig kansspel-aanbod. Daarnaast onderneemt de KSA actie tegen aanbieders van kansspelen die opereren zonder de benodigde vergunning. De autoriteit is geen onderdeel van de belastingdienst en int dus ook geen kansspelbelasting.

De KSA is niet voor of tegen kansspelen, maar wat dan wel

De KSA is sinds 1 april 2012 de opvolger van het ‘college van toezicht op de kansspelen’, dat eveneens als zelfstandig bestuursorgaan opereerde. In opdracht van de minister van Rechtsbescherming leggen zij zich middels een adviserende rol toe het op het Nederlandse kansspelbeleid.

De missie van de KSA bestaat uit het ‘veilig’ en ‘eerlijk’ houden van kansspelen, conform de wet-en regelgeving en vergunningsvoorwaarden. Daarmee kun je concluderen dat de KSA er niet op uit is om kansspelen te promoten of verbieden, maar juist toezicht houdt op transparantie van aanbieders en de betrouwbaarheid van het aanbod.

Doelstellingen van de KSA zijn het zoveel mogelijk beschermen van spelers en tegelijkertijd het voorkomen van gokverslavingen. Een voorbeeld hiervan is Cruks, dit landelijke register betreft een lijst waarin de gegevens van spelers die problematisch gokgedrag vertonen zijn opgenomen. Door hen voor een bepaalde periode geen toegang te verlenen tot (online) casino’s, bookmakers en fysieke speelgelegenheden, worden deze personen tegen zichzelf in bescherming genomen.

Aanbieders van kansspelen die niet over een vereiste vergunning beschikken, zijn wettelijk gezien in overtreding. Een derde doelstelling van de KSA is actie ondernemen op het gebied van illegaliteit en criminaliteit. Dat beleid voert men uit door het opleggen van torenhoge boetes, waarbij het standaard bedrag sinds 1 maart 2019 is vastgesteld op €200.000. Het bedrag kan hoger of lager uitvallen aan de hand van specifieke overtredingen.

Welke bevoegdheden heeft de kansspelautoriteit precies

Voor de inwerkingtreding van de wet kansspelen op afstand (KOA) is het online aanbieden van weddenschappen en casinospelen wettelijk verboden. De kansspelautoriteit heeft een aantal bevoegdheden tot haar beschikking waarmee waar nodig hard opgetreden kan worden tegen aanbieders van illegale kansspelen.

Bestuurlijke boete

Deze administratieve, maar niet strafrechtelijke, boete kan conform artikel 35a van de wet op de Kansspelen worden opgelegd. Hoewel het maximumbedrag is vastgesteld op €870.000, kan dit eventueel worden verhoogd naar 10% van de jaaromzet van de overtreder.

Last onder bestuursdwang

Een last onder bestuursdwang is feitelijk een herstelsanctie en dus geen boete. Met het opleggen van deze maatregel is het doel het beëindigen van de overtreding, waarbij de rechtmatige situatie hersteld wordt. Feitelijk zegt de KSA tegen de overtreder: ‘Wanneer er geen gehoor wordt gegeven, worden de kosten op jullie verhaald’.

Dwangsom

Een dwangsom kan worden opgelegd om een overtreder te manen zich binnen een bepaalde periode te schikken naar een bestuurlijke beslissing. Wordt hier niet aan voldaan, dan moet de hoogte van de dwangsom worden betaald.

Openbaar Ministerie

In het uiterste geval kan de KSA een beroep doen op het Openbaar Ministerie (OM). Dit gebeurt voornamelijk in het geval van herhaling of wanneer er een verband bestaat tussen andere misdrijven van de overtreder. Betrokkenheid van het OM resulteert in een strafrechtelijk onderzoek.

Met de invoer van KOA hoopt de KSA dat uiteindelijk 80 procent van alle Nederlandse spelers gaat spelen bij een legale aanbieder. Met legaal wordt dus bedoeld dat de aanbieder in het bezit in van de benodigde vergunningen. Dit kunnen naast Nederlandse partijen ook bedrijven zijn die in het buitenland gevestigd zijn.

Invloed van de kansspelautoriteit op online voetbalwedden

Wanneer je besluit om een account aan te maken bij een bookmaker, is het belangrijk om te letten op de vergunning waarover een aanbieder beschikt. Je kunt vaak onderaan de startpagina informatie vinden over de vergunning of dit desgewenst opvragen.

Het is begrijpelijk voor te stellen dat, bijvoorbeeld door middel van reclames, met het openen van de legale gokmarkt een nieuwe groep spelers wordt aangeboord. Het is goed om te weten dat er binnen KOA een aantal punten zijn opgenomen die bedoeld zijn om spelers te beschermen. Dit heeft indirect invloed op voetbalwedden.

Het instellen van gok limieten

Aanmelden gaat hand in hand met het instellen van gok limieten. Voordat je kunt beginnen met wedden, ben je verplicht in te vullen hoeveel je maximaal wil storten. Optioneel zijn hierbij tijds en verlies en winst limieten.

Live betting

Met live betting kun je inzetten plaatsen op het moment dat de wedstrijd al begonnen is. Het is voor aanbieders echter verboden spelers tijdens de wedstrijd aan te sporen in zetten te doen. Er mag bijvoorbeeld geen specifieke reclame of een SMS naar een speler worden gestuurd.

Inzetten op ‘negatieve gebeurtenissen’ verboden

Het is met KOA uitgesloten inzetten te plaatsen op zogeheten negatieve gebeurtenissen. Zo kun je niet wedden op bijvoorbeeld de eerste rode kaart, of de eerste penalty. Volgens de KSA is de reden hierachter dat dergelijke gebeurtenissen makkelijk te beïnvloeden zijn, waarmee men doelt op matchfixing.

Spread Betting niet toegestaan

Bij Spread Betting weet je pas na afloop van de wedstrijd wat de quoteringen zijn. Hiermee weet de speler vooraf niet welke financiële risico’s eraan kleven en dat is niet langer toestaan. Het is alleen mogelijk om in te zetten op zogenaamde fixed odds, quoteringen die vooraf bepaald en daarmee transparant zijn.


Meest gestelde vragen


Wat betekent KSA?

KSA is de afkorting van Kansspelautoriteit

Wat doet de KSA allemaal?

De Kansspelautoriteit is toezichthouder op de markt voor de kansspelen. De KSA heeft als doelstellingen het beschermen van de consument. het voorkomen van een kansspelverslaving en het tegengaan van illegale spelen en criminaliteit tegengaan